top of page

Team News & Tech Support

WHAT CARB FOR FIAT DOHC / JAKI GAŹNIK DO FIATA DOHC

[English &. Polish ]


Weber IDF

Weber IDF is one of the best and most popular sports carburettors. Built by the Italian company Weber from Bologna. Currently, the company does not exist and its traditions are continued and developed by RedLine Weber from Spain.

(Side draft Weber DOCE was not mounted on 124 and 131 models due to too little space. They were used on front wheel drive models like Ritmo, where there was ample space.)


Barrel size is a matter of preference. Some will go for size 40, some for 44 and some for 48. No matter which one you want you have to have two different carbs: one left and one right.


Cold Start.

The original setup was with cold start (choke). Later the cold start setup became less popular due to problems it an cause. In these models the external cold start mechanism is not present ( just blanked off by a screw on plate).
In fact this is a half measure and does not cure the clogging problem. There is a set of jets beneath the blank off plate an they still do have a tendency to clog.

Some have chosen to totally block it off ( there is plenty of information in the internet how to do it. Some chose to fix it by applying the co called “Weber Jet Doctor”. Do benefits of easier start on cold outweigh problems it causes is a matter of individual preference and judgment.

(https://www.cbperformance.com/Articles.asp?ID=266)


Which Weber to buy ?


Unfortunately, the historic Fiat DOHC owners have a problem with currently produced Weber IDF’s : it is impossible to put two RedLine IDF Webers on the intake manifold for the a Fiat DOHC engine. Redline does not produce IDF pairs that can be mounted om a very tight Fiat DOHC intake manifold. They simply cannot be connected with levers to form a set of two double carburetors. There is not enough space ! Redesigning to make them fit requires precision mechanics skills, tools and lots of experience. Such reworked carbs can be bought to a ver significant premium, of you can afford it.


So the best bet is to get a used (complete) carb set from original Weber Bologna. Original Weber made four such dedicated sets , that fit on the Fiat DOHC intake manifold :


As Weber parts are widely available it is a very good option to follow.


So look for the following Types and Models:

Type: 40 IDF 13/15 Model number: 18950.057/059

Type: 44 IDF 38/39 Model number: 18990.013/.014

Type: 44 IDF 20-21/200 Model Number (no data)

Type: 48 IDF 1-2/100 Model number: 19030.010/.011


Final note:.A Weber carburetor is a precision instrument. Do not adjust it yourself, because the only effect will be the car running worse ! Go to a qualified specialist ! And when he is done, do not turn any screws on the carb, whatsoever!


 Weber IDF


Weber IDF Weber IDF to jeden z najlepszych i najpopularniejszych gaźników sportowych. Zbudowany przez włoską firmę Weber z Bolonii. Obecnie firma nie istnieje, a jej tradycje kontynuuje i rozwija hiszpańska RedLine Weber.

Leżące gaźniki DOCE nie był montowany w modelach 124 i 131 ze względu na zbyt mało miejsca. Stosowano je w modelach z napędem na przednie koła, takich jak Ritmo, gdzie miejsca była znacznie więcej.).


40/44/48

Rozmiar gaźnika to kwestia osobistych preferencji. Niektórzy będą chcieli tylko 40, inni 44, a jeszcze inni 48. Bez względu na to, który z nich chcesz, pamiętaj nie kupujesz dwóch takich samych gaźników, a zestaw dwóch składający się z prawego i lewego gaźnika.


Ssania

Oryginalnie gaźniki były ze ssaniem . Z czasem opcja ze ssaniem stała się mniej popularna w sporcie z powodu problemów, które są ssanie powodowało. W modelach bez ssania nie ma zewnętrznego mechanizmu ssania miejsce jest po prostu zaślepione płytką.

Pod tą płytką znajduje się jednak zestaw dysz, które nadal mają tendencję do zatykania, się , choć już nie tak często jak w wersji ze ssaniem.Niektórzy zdecydowali się całkowicie to zablokować (w Internecie jest mnóstwo informacji, jak to zrobić.) Niektórzy zdecydowali się to naprawić, stosując tzw. „Weber Jet Doctor”. (https://www.cbperformance.com/Articles.asp?ID=266)


To czy korzyści Korzyści płynące z łatwiejszego startu na zimno przeważają nad problemami, jakie ssanie powoduje to kwestia indywidualnych preferencji i oceny.


Którego Webera kupić?


Niestety, właściciele historycznego Fiata DOHC mają problem z obecnie produkowanymi Weberami IDF: niemożliwe jest umieszczenie dwóch RedLine IDF Webers na kolektorze dolotowym silnika Fiata DOHC. Redline nie produkuje par IDF, które można zamontować pod bardzo szczelnym kolektorem dolotowym Fiata DOHC. Po prostu nie można ich połączyć za pomocą dźwigni w celu utworzenia zestawu dwóch podwójnych gaźników. Nie ma wystarczającej ilości miejsca ! Przeprojektowanie, aby były dopasowane, wymaga umiejętności mechaniki precyzyjnej, narzędzi i dużego doświadczenia. Takie przerobione węglowodany można kupić za znaczną premię, o ile cię na to stać. Dlatego najlepiej jest zdobyć używany (kompletny) zestaw węglowodanów z oryginalnego Weber Bologna. Oryginalny Weber wykonał cztery takie dedykowane komplety pasujące do kolektora dolotowego Fiata DOHC: Ponieważ części Weber są dobrze dostępne, jest to bardzo dobra opcja.


Poszukaj więc następujących typów i modeli:

Typ: 40 IDF 13/15 Numer modelu: 18950.057 / 059

Typ: 44 IDF 38/39 Numer modelu: 18990.013 / .014

Typ: 44 IDF 20-21 / 200 Numer modelu (brak danych)

Typ: 48 IDF 1-2 / 100 Numer modelu: 19030.010 / .011


Uwaga końcowa: Gaźnik Weber to precyzyjne urządzenie. Nie reguluj tego samodzielnie, bo jedynym efektem będzie gorsza jazda auta! Idź do wykwalifikowanego specjalisty! A kiedy skończy regulacje, nie przekręcaj żadnych śrubek na gaźniku!
82 views0 comments

Comments


Anchor 1
bottom of page