top of page

PRZED RAJDEM

START :      PUBLIKACJA  REGULAMINU  UZUPEŁNIAJĄCEGO

KONIEC:    WYJAZD  NA  RAJD

Przygotowania do raju rozpoczynają się na miesiąc przed rajdem, kiedy opublikowany jest Regulamin Uzupełniający. W regulaminie zawarty jest szczegółowy harmonogram rajdu, plan trasy oraz mapy rajdu. Dokumenty te zawierają kluczowe informacje potrzebne wszystkim członkom zespołu do wykonania swojej pracy.

regulation pl ang.jpg
SS Capture #6827.png
SS Capture #6826.png

KIEROWCA: Zadaniem kierowcy jest przestudiowanie opublikowanych dokumentów, aby dowiedzieć się jak najwięcej o odcinkach specjalnych rajdu. Po obejrzeniu filmów przedstawiających przejazd organizatora trasami wszystkich odcinków specjalnych rajdu kierowca identyfikuje fragmenty, które można przejechać z pełną prędkością i te które są szczególnie niebezpieczne, wymagają szczególnej uwagi, określonej techniki lub taktyki jazdy tak, aby zminimalizować czas potrzebny do ukończenia odcinka. Kierowca próbuje zapamiętać sekwencję zakrętów, prostych, szczytów, przygotowując się do sporządzenia opisu trasy, który podyktuje pilotowi podczas oficjalnego zapoznania się z trasą. Kierowca przeszukuje archiwa filmów od board z poprzednich przejazdów tymi samymi odcinkami, a także przeszukuje archiwa Youtube w poszukiwaniu filmów innych załóg z tych samych odcinków. Tuż przed rajdem kierowca i pilot powinni wspólnie obejrzeć kluczowe filmy, aby omówić najlepszą taktykę, a także najlepszy sposób zanotowanie kluczowych elementów w opisie trasy jaki sporządzą na zapoznaniu z trasą.

entyr zero.jpg
SS Capture #6828.png
hotel%20metropolitan_edited.jpg

PILOT: studiuje Regulaminem Uzupełniający w celu poznania z harmonogramu i programu rajdu, a także zidentyfikowania wszelkich ew. niestandardowych postanowień, które mogą być zawarte w regulaminie (np. procedury startowe), a także wszelkich wymagań, które zespół musi spełnić w celu zgłoszenia się do rajdu. Jego obowiązkiem jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia i dopełnienie wszelkich innych wymagań formalnych (w tym wniosków o dodatkową powierzchnię serwisową, wspólne miejsce serwisowe, etc. Pilot odpowiada za wszystkie sprawy administracyjne oraz dokumenty podczas rajdu. Musi bardzo dobrze zapamiętać harmonogram rajdu. Jego obowiązkiem jest przestudiowanie map oraz rozpoznanie odległości, czasu dojazdu do punktów kontrolnych oraz dróg dojazdowych na trasie rajdu. Jego zadaniem podczas rajdu będzie doprowadzenie kierowcy do wszystkich punktów kontroli w sposób i w czasie  przewidzianm przez organizatora w Książce Drogowej. Pilot jest też odpowiedzialny za rezerwację hoteli dla całego zespołu.

IMG_5401.jpg
SERVIS%20BUS_edited.jpg
SS%20Capture%20%236897_edited.jpg
131%20no%20condenser%20_edited.jpg

SZEF SERWISU:   Planuje całą logistykę serwisową: kiedy zespół serwisowy musi przybyć do parku serwisowego, aby na czas ustawić stanowisko serwisowe; planuje parking dla lawety i samochodów członków zespołu, dla których może nie być miejsca na strefie serwisowej, oblicza ilość paliwa rajdowego potrzebnego podczas rajdu, sprawdza, czy takie paliwo jest dostępne lokalnie, planuje kiedy samochód będzie tankowany, decyduje jakie opony będą potrzebne podczas rajdu, monitoruje terminy ważności przeglądów całego sprzętu w tym medycznego i p.poż. zapewnia dostępność odpowiednio wyposażonych apteczek, ustala zasady bezpieczeństwa COVID oraz zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej,  planuje i organizuje całe zaopatrzenie serwisu, w tym w posiłki, napoje (woda / herbata / kawa). To on planuje termin przybycia ekipy serwisowej na rajd i wyjazd z rajdu. Jego zadaniem jest też monitorowanie warunków pogodowych oraz prognoz pogody na okres rajdu.  

GŁÓWNY MECHANIK: Upewnienie się, że samochód rajdowy jest przygotowany i wyposażony do rajdu; wszystkie narzędzia serwisowe i części zamienne znajdują się w samochodzie serwisowym; przyczepa i furgonetka serwisowa są gotowe do akcji.

Pre Rally
bottom of page