top of page

PO RAJDZIE

START :     ZESPÓŁ OPUSZCZA RAJD   

KONIEC:   PUBLIKACJA  REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO KOLEJNEGO RAJDU  

Czas po rajdzie to czas, w którym wszyscy członkowie zespołu muszą krytycznie przeanalizować swoje działania podczas rajdu i określić, co każdy członek zespołu może zrobić lepiej, aby zespół w pełni wykorzystał cały swój potencjał. Krytyczna analiza, zrozumienie wszystkich aspektów rajdu, kreatywność, pomysłowość, sumienność w przygotowaniach i ciężka praca to klucz do sukcesu. Pozwala zespołowi doskonalić się z rajdu na rajd i nie powielać błędów. W przeciwieństwie do powszechnego rozumienia rajdów (tak jak każdego innego sportu) to własnie działania wykonywane poza samymi zawodami odpowiadają za co najmniej 50% sukcesu.

05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG

KIEROWCA ma obowiązek: przeanalizować zachowanie samochodu rajdowego podczas całego rajdu i poinformować o tym Szefa Serwisu i Głównego Mechanika; przejrzeć wraz z pilotem nagrania "on board" z rajdu oraz opisy odcinków by znaleźć miejsca gdzie opis trasy można by jeszcze poprawić; przeanalizować, czy i w jaki sposób można poprawić współpracę z pilotem podczas rajdu, zwłaszcza w tworzeniu opisu trasy przez kierowcę, notowanie opisu trasy przez pilota a następnie dyktowanie go kierowcy; dokonać przeglądu działania całego zespołu, określając, które elementy mogły negatywnie wpłynąć na wynik końcowy. Na koniec, jego zadaniem jest przeanalizowanie swoich własnych błędów i niedociągnięć podczas rajdu (szczególnie w zakresie opisu trasy oraz techniki i taktyki jazdy) by ich nie powtórzyć w przyszłości,  ,

SS Capture #6828.png
SS Capture #6827.png
pace%20notes%20_edited.jpg

PILOT - kluczowym jego zadaniem po rajdzie jest krytycznie przeanalizować swoje działania podczas rajdu, znaleźć i zrozumieć zarówno swoje błędy jak i błędy kierowcy. Pilot i kierowca muszą omówić wyniki swoich analiz i wspólnie uzgodnić jak te błędy wyeliminować w przyszłości. Powinien też przeanalizować, czy i ew jakie elementy działania innych członków zespołu mogły negatywnie wpłynąć na  wynik rajdu i przekazać swe ustalenia innym członkom zespołu.

lift 2 .jpg
engine%20_edited.jpg
IMG_0883_edited.jpg
SERVIS%20_edited.jpg

SZEF SERWISU: Jego zadania po rajdzie są takie same, jak zadania pilota, ale musi on również przeanalizować  ew. potrzebę uzupełnienie/zmiany z zakresie zabieranych na rajd części zamiennych i narzędzi oraz organizacji pracy serwisu.

GŁÓWNY MECHANIK ma te same zadania, co Service Boss, ale musi również wykonać pełny, po-rajdowy serwis samochodu przygotowując go do następnego rajdu.

WSZYSCY CZŁONKOWIE ZESPOŁU muszą spotkać się krótko po rajdzie, aby omówić wyniki swoich analiz przebiegu rajdu orz pracy całego zespołu, a także zdecydować ew. zmianach w przygotowaniach do kolejnego rajdu. Każdy członek zespołu powinien umieć widzieć rajd oczami każdego innego członka zespołu. Im lepiej zrozumie wszystkich pozostałych członków, tym lepsze będą wyniki zespołu w rajdzie.

Post Rally
bottom of page